Integritetspolicy

Personuppgifter är de uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till adress, telefonnummer och epostadress.

Ulrika Borén – PAUSA hanterar de personuppgifter som du anger vid köp och bokningar. Ulrika Borén – PAUSA kommer att använda de personuppgifter som inhämtas i samband med köp i syfte att ta betalt via swish eller faktura. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Ulrika Borén – PAUSA är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas, vilket innebär att du har rätt att kostnadsfritt efter din skriftliga begäran en gång per kalenderår hämta ut information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, syftet med användningen av personuppgifterna och till vilka kategorier av mottagare uppgifterna har lämnats.

Ulrika Borén – PAUSA är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen, t.ex. felaktiga uppgifter.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras på användarens dator. Den här webbplatsen använder sig av s.k. session-cookies för att hålla reda på användaren under besöket på hemsidan. Denna cookie försvinner så fort användaren lämnar webbplatsen och stänger ner webbläsaren. Session-cookies innehåller ingen information om din dator, IP-adress eller personuppgifter. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i webbläsarens inställningar. För mer information sök i hjälpen för just din webbläsare hur du stänger av cookies.